Het ontstaan van verzoeners

lemand moet de eerste zijn: 3 jobs die nog maar pas bestaan

Lingerie-ontwerper, blutsenuitdeuker, clean Tech-ambassadeur, of microbrouwer... Het zijn allemaal beroepen die je bij SYNTRA Limburg kunt leren. De activiteiten waarmee mensen hun brood verdienen, evolueren mee met de tijd. Meestal groeien de nieuwe beroepen uit een specialisatie die inspeelt op een plotse behoefte in de markt of vloeien ze voort uit de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Zoals daar zijn...

Verzoener

Doorheen diverse beroepsgroepen is de nieuwe functie ontstaan van bemiddelaar. Tal van professionals, zoals psychologen, therapeuten, diverse soorten coaches, geneesheren, accountants, notarissen, rechters, advocaten en zelfs ambtenaren, oefenen nu het specifieke beroep van verzoener uit.

Daarbij kiezen klanten voor een derde, neutrale partij om conflicten te ontzenuwen en een harde confrontatie via de rechtbank (of de vuisten...) te vermijden. "Bemiddelaars geloven dat, diep onder de verschillen, tegenstellingen en conflicten, een verbondenheid en eenheid ligt met alles en iedereen", zegt Genkenaar Eddy Claesen, die erkend is als bemiddelaar. Deze verbondenheid ontdekken we door te werken vanuit erkenning, acceptatie en liefde. Wij geloven dat de strijd tussen mensen op alle niveaus een weerspiegeling is van het diepe verlangen naar verbondenheid enerzijds en naar autonomie anderzijds. De bemiddeling die we doen is tegelijk oplossingsgericht, relatiegericht en ontwikkelingsgericht."

Eddy Claesen treedt zelf op als bemiddelaar in familiebedrijven. "Ik ondersteun hen in de vele uitdagingen die komen kijken bij familiale opvolging en professionalisering" zegt hij. "Het gaat vooral om het onderlinge vertrouwen te behouden en te verstevigen. Ik leer hen constructief om te gaan met spanningen.

Op basis van hun familiewaarden en cultuur leg ik mee de fundamenten van hun bedrijf, zoals het installeren van Corporate Governance, de procesbegeleiding van het familiecharter, het faciliteren van het familieforum, het oprichten van een familieraad, enzovoort. Een job die voor alle partijen veel opluchting en voldoening met zich meebrengt. En daar doen we voor!"

Meest recente posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

Wil je meer weten over onze overnamescan? Of wil je een scan laten uitvoeren om zo gericht je bedrijf verkoopklaar te maken?

Neem dan contact met ons op.