Familiecharter

Familiecharter

Goede afspraken maken goede vrienden. Een gezegde dat zeker van toepassing is voor familiebedrijven. Want de familiale band zorgt ervoor dat er heel wat zaken onuitgesproken blijven en verondersteld worden. Om eensgezindheid te creëren moet je communiceren, duidelijkheid scheppen en … een familiecharter opstellen.

Familiecharter: spelregels en afspraken

Een familiecharter is een document op maat van je familiebedrijf waarin je alle spelregels van je ondernemerschap vastlegt, en afspraken opneemt over alle aspecten die van toepassing zijn op je bedrijf. Zo faciliteer je de communicatie tussen de familieleden en vermijd je conflicten.

Iedereen betrokken

Een familiecharter opstellen is een stapsgewijs proces waarbij elk familielid betrokken moet zijn om stevige fundamenten en een draagvlak te garanderen. De experts van Groep Claesen begeleiden en adviseren je in de gesprekken, bemiddelen als dat nodig is, en stellen het familiecharter voor je op.

Professionele begeleiding noodzakelijk

Een familiecharter is maatwerk. In principe kun je de inhoud van een familiecharter vrij bepalen en hoef je geen beroep te doen op een specialist om je te begeleiden. Toch is het heel erg aan te raden om dat te doen. Want in elke familie heb je introverte en extraverte leden en sterke en minder sterke karakters. Door je te laten begeleiden door een expert, voorkom je dat de introverte en minder sterke karakters niet gehoord worden en dat de pater familias de inhoud van het familiecharter bepaalt.

Een goed familiecharter bevat zeker het antwoord op vragen zoals:

 • Wat zijn onze missie en onze visie?
 • Welke gedragsregels gelden er?
 • Wie kan aandelen hebben?
 • Wie kan aan welke partijen aandelen verkopen?
 • Hebben andere familieleden voorkooprecht?
 • Welke familieleden kunnen actief zijn in het bedrijf?
 • Welke vaardigheden, ervaringen of diploma’s moeten familieleden hebben om in het familiebedrijf te mogen werken?
 • Kan schoonfamilie in het bedrijf aan de slag?
 • Wie ontvangt welke vergoeding?
 • Hoe en wanneer worden prestaties geëvalueerd?
 • Wie heeft er recht op een dividenduitkering?
 • Wie vormt de raad van bestuur?
 • Wie neemt een managementfunctie op?
 • Stellen we een familieraad aan?
 • Mogen ook niet-familieleden een leidinggevende functie bekleden?
 • Wat is de hiërarchie?
 • Wie heeft voorrang bij een vacature voor een bepaalde functie?
 • Hoe worden beslissingen genomen? Met welke meerderheid?
 • Hoe vaak en wanneer zitten we samen om te overleggen?
 • Wie is verantwoordelijk voor onze communicatie?
 • Hoe communiceren we (intern en extern)?
 • Hoe gaan we om met conflicten? Welke procedures zijn er om conflicten op te lossen of te voorkomen?
 • Wat gebeurt er als er geen opvolging meer is?
 • Hoe en onder welke omstandigheden kunnen we de afspraken in het familiecharter wijzigen?

Wil je meer weten over de meerwaarde van een familiecharter? Of wens je professionele begeleiding om een charter op te stellen?

Neem dan gerust contact met ons op.