Fiscale geschillen

Fiscale geschillen

Hoe goed je boekhouding ook in orde is, en hoe goed je je ook voorbereid hebt op een fiscale controle, soms is een controleur het toch niet met jou eens. Leidt de open dialoog tijdens je fiscale controle niet tot een compromis? Dan ontstaat er een fiscaal geschil en zal de controleur je een aanslagbiljet sturen. Als dat gebeurt, kun je rekenen op de ondersteuning van de experts van Groep Claesen.

In gesprek met de fiscus

In onze begeleiding bij fiscale geschillen streven we ernaar om toch nog een compromis met de fiscus te vinden. Ontvang je een aanslagbiljet? Dan dienen we een bezwaarschrift in waarbij we aangeven dat we niet akkoord gaan, graag inzage krijgen in de stukken en gehoord willen worden. Tijdens het daaropvolgende gesprek met de fiscus proberen we – eventueel met de hulp van de fiscale bemiddelaar van de overheid – een compromis te vinden. Lukt dat niet? Dan bundelen we onze krachten en expertise met een fiscaal advocaat om jouw zaak voor de rechter te verdedigen.

Wil je meer weten over onze aanpak bij fiscale geschillen?

Wil je meer weten over onze aanpak bij fiscale geschillen?