Fraudepreventie en -detectie

Fraudepreventie en -detectie

Vertrouwen is goed, controle is beter. Dat is ons uitgangspunt in fraudebestrijding. Want hoe loyaal je medewerkers ook zijn, de verleiding om zichzelf een extraatje toe te kennen, kan in sommige gevallen te groot zijn om te weerstaan. Zeker in sectoren waarin veel cash geld circuleert en waarin medewerkers het gevoel hebben dat de organisatorische structuur van de onderneming hen beschermt … en ze dus nooit ontmaskerd zullen worden.

Begeleiding en advies

Ons advies? Hou het simpel en doorzichtig. Zorg ervoor dat je bedrijfsorganisatie fraude bemoeilijkt, volg je financiële administratie nauwgezet op, en vermijd situaties waarbij de betalingen en boekhouding door dezelfde persoon gedaan worden. Onze experts helpen je graag om fraudebestendige bedrijfsprocessen op te zetten en geven je met veel plezier professioneel advies om gericht aan fraudepreventie te doen.

Forensische audit

Wil je weten of er in jouw bedrijf gefraudeerd wordt? Laat onze forensic auditor dan een forensische audit uitvoeren. Dat is een onderzoek dat er speciaal op gericht is om fraude te ontdekken. Tijdens een audit gaat onze auditor met een kam door je boeken om zo problemen te ontdekken en risico’s in kaart te brengen. Het resultaat? Je kunt doelgericht actie ondernemen om fraude preventief of curatief aan te pakken.

Wil je meer weten over onze expertise in fraudepreventie en -detectie? Of heb je een vermoeden van fraude in je bedrijf?

Neem dan gerust contact met ons op.