Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling voor familiebedrijven

Een familiebedrijf runnen is vaak moeilijker dan een ‘gewoon’ bedrijf leiden. Want bij een familiebedrijf is er een extra dimensie die soms voor problemen zorgt: de familiale band. Vooral wanneer familieleden zich benadeeld voelen of er zich situaties voordoen waarvoor er geen afspraken bestaan, kan die familiale band eerder een vloek dan een zegen zijn. Want het resultaat zijn vaak conflicten die niet alleen de onderlinge relaties, maar ook een vlotte bedrijfsvoering of zelfs het voortbestaan van het familiebedrijf onder druk zetten.

Uitweg bij conflicten

Conflicten in familiebedrijven ontstaan vaak op kantelmomenten. Het gaat wat slechter in de zaak, er zijn kinderen die in of uit het bedrijf willen stappen, of er moeten beslissingen genomen worden over de toekomst of de verdere professionalisering. Liggen sommige familieleden in je familiebedrijf met elkaar in conflict? Dan biedt de conflictbemiddeling voor familiebedrijven van Groep Claesen jou een uitweg.

Focus op de relaties

Een conflict bestaat altijd uit twee delen: de relaties en de inhoud. Wij focussen in onze conflictbemiddeling in de eerste plaats op de relaties. Die moeten goed zijn om tot een duurzame en breedgedragen oplossing te komen. We vertrekken vanuit de mensen en zoomen in op de behoeften, angsten en belangen. We maken bespreekbaar wat zo moeilijk te bespreken is, en hebben veel aandacht voor de dynamieken in het familiebedrijf.

Vertrouw op onze ervaring en expertise in conflictbemiddeling om problemen tussen familieleden in jouw familiebedrijf op te lossen.

Neem gerust contact op voor meer informatie.